Sinds haar oprichting is VSMB heel regelmatig tussengekomen bij het verrijken van het Brugs museaal patrimonium. Deze aankopen - tot op heden een 200-tal - gebeuren in nauw overleg met de directie van Musea Brugge. De kunstwerken worden nadien geschonken aan Stad Brugge.

Zo werd in 2014 het met de financiële steun van de Vrienden aangekochte schilderij ("Familieportret") van de Brugse neoclassicist Kinsoen (zie foto's) officieel aan de Musea en Stad Brugge overhandigd in aanwezigheid van vertegenwoordigers van onze Bijzondere Begunstigers.

Aangekocht...

Op een Brugse veiling kon onze vereniging, op vraag van de musea, een mooi en interessant stuk aankopen. Het betreft het borstjuweel van de deken van de broederschap van Sint Joos in Brugge. Centraal, onder een baldakijn, staat Sint Joos, beschermheilige van de pelgrims en patroon van de broederschap. Uit het (beschadigde) wapenschild en het familie-embleem blijkt het stuk toebehoord te hebben aan Joos de Bul (+1488), medestichter en weldoener van het Sint-Joosgodshuis in de Ezelstraat. Joos de Bul was een rijke patriciër en stadsmagistraat onder Lodewijk van Gruuthuse. Hij ligt samen met zijn echtgenote Katerine begraven in de godshuiskapel. Een belangrijke aanwinst die straks in het vernieuwde Gruuthusemuseum te zien zal zijn.