Sinds haar oprichting is VSMB heel regelmatig tussengekomen bij het verrijken van het Brugs museaal patrimonium. Deze aankopen - tot op heden een 200-tal - gebeuren in nauw overleg met de directie van Musea Brugge. De kunstwerken worden nadien geschonken aan Stad Brugge.

Zo werd in 2014 het met de financiƫle steun van de Vrienden aangekochte schilderij ("Familieportret") van de Brugse neoclassicist Kinsoen officieel aan de Musea en Stad Brugge overhandigd in aanwezigheid van vertegenwoordigers van onze Bijzondere Begunstigers.